CÁC DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
previous arrow
next arrow

YÊU CẦU CẤU HÌNH THIẾT BỊ

Lưu ý: Các thiết bị đời thấp hoặc có cấu hình thấp hơn Cấu hình tối thiểu dưới đây vẫn có thể tải và chơi game, tuy nhiên có thể sẽ gặp tình trạng lag/giật/văng game do cấu hình thiết bị không đạt yêu cầu.

Android YÊU CẦU THIẾT BỊ

Cấu hình Android tối thiểu:

– Chip: CPU 2.5GHz 4 Cores

– RAM: 2GB

– Phiên bản: Android 4.4 hoặc cao hơn

– Dung lượng bộ nhớ trống: 2GB hoặc nhiều hơn

Android YÊU CẦU THIẾT BỊ

Cấu hình Android tối thiểu:

– Chip: CPU 2.5GHz 4 Cores

– RAM: 2GB

– Phiên bản: Android 4.4 hoặc cao hơn

– Dung lượng bộ nhớ trống: 2GB hoặc nhiều hơn